• சூப்பர் ஹைட்ரோபோபிக்

சூப்பர் ஹைட்ரோபோபிக் என்பது ஒரு சிறப்பு பூச்சு தொழில்நுட்பமாகும், இது உருவாக்குகிறதுஹைட்ரோபோபிக் சொத்து லென்ஸ் மேற்பரப்பில் மற்றும் லென்ஸை எப்போதும் சுத்தமாகவும் தெளிவாகவும் செய்கிறது.

அம்சங்கள்

- ஹைட்ரோபோபிக் மற்றும் ஓலியோபோபிக் பண்புகளால் ஈரப்பதம் மற்றும் எண்ணெய் பொருட்களை விரட்டுகிறது

- மின்காந்த சாதனங்களிலிருந்து தேவையற்ற கதிர்கள் பரவுவதைத் தடுக்க உதவுகிறது

- தினசரி அணியும் போது லென்ஸை சுத்தம் செய்ய உதவுகிறது