• ப்ளூகட் பூச்சு

ப்ளூகட் பூச்சு

லென்ஸ்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சிறப்பு பூச்சு தொழில்நுட்பம், தீங்கு விளைவிக்கும் நீல ஒளியைத் தடுக்க உதவுகிறது, குறிப்பாக பல்வேறு மின்னணு சாதனங்களிலிருந்து நீல விளக்குகள்.

நன்மைகள்

•செயற்கை நீல ஒளியில் இருந்து சிறந்த பாதுகாப்பு

•உகந்த லென்ஸ் தோற்றம்: மஞ்சள் நிறம் இல்லாமல் அதிக பரிமாற்றம்

•மிகவும் வசதியான பார்வைக்கு கண்ணை கூசும் குறைப்பு

•சிறந்த மாறுபாடு உணர்தல், அதிக இயற்கையான வண்ண அனுபவம்

•மாக்குலா கோளாறுகளில் இருந்து தடுக்கும்

நீல ஒளி ஆபத்து

•கண் நோய்கள்
HEV ஒளியை நீண்ட நேரம் வெளிப்படுத்துவது விழித்திரையின் ஒளி வேதியியல் சேதத்திற்கு வழிவகுக்கலாம், காலப்போக்கில் பார்வைக் குறைபாடு, கண்புரை மற்றும் மாகுலர் சிதைவு ஆகியவற்றின் அபாயத்தை அதிகரிக்கும்.

•பார்வை சோர்வு
நீல ஒளியின் குறுகிய அலைநீளம் கண்களை சாதாரணமாக கவனம் செலுத்த முடியாமல் நீண்ட நேரம் பதற்ற நிலையில் இருக்கும்.

•தூக்கத்தில் குறுக்கீடு
உறக்கத்தில் குறுக்கிடும் முக்கியமான ஹார்மோனான மெலடோனின் உற்பத்தியை நீல ஒளி தடுக்கிறது, மேலும் தூங்குவதற்கு முன் உங்கள் ஃபோனை அதிகமாகப் பயன்படுத்தினால் தூக்கம் வருவதில் சிரமம் அல்லது தூக்கத்தின் தரம் குறைவாக இருக்கலாம்.